Nejvýznamnější brněnské pámátky

Kapucínský kostel

Kapucínský kostel a krypta

Leží na Kapucínském náměstí, blízko zelného trhu, tvoří jednotný soubor s přilehlým kapucínským klášterem. Terasu před kostelem vroubí barokní sochy od Jana Adama Nessmana z roku 1765.

Nejzajímavějším místem je krypta, která se rozkládá pod kostelem, díky vhodné geologické kladbě půdy v podzemí kostela a hlavně díky systému vzduchových průduchů bylo umožněno mumifikovat těla zemřelých, která jsou v těchto podzemních prostorách uchovávána už od postavení kostela a kláštera. V kryptě jsou kromě příslušníků řádu pohřbeni také stavitelé Ondřej a Jan Křtitel Ernovi a baron František Trenck, plukovník pandurů a špilberský vězeň.

Návštěvníci si mohou prohlédnout stálou expozici, jejíž součásti je i prohlídka krypta s mumiemi


Špilberg

Hrad Špilberk

Byl založen na návrší nad Brnem králem Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1270. Po požáru roku 1578 ho renesančně upravil Antonín Paris. Ve třicetileté válce byl přestavován na barokní pevnost a roku 1820 byla pevnost změněna na vězení, které v tehdejší rakousko-uherské monarchii dostalo název „žalář národů“ jako místo politické perzekuce.

Na hradě je umístěno muzeum města Brna. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout kasemnaty s mučírnou a mučícími nástroji, barokní lékárnu, lapidárium, vyjít na rozhlednu, dále je přístupné severní a západní křídlo pevnosti.

Webová prezentace Hradu Špilberk: www.spilberk.cz


Brno - Petrov

Katedrála sv. Petra a Pavla

Katedrála je umístěna uprostřed Brna na kamenném ostrohu zvaném Petrov. Je dominantou města Brna a tvoří jeho typickou siluetu. Kostel byl vybudován při knížecím hradě na Petrově v 11. století jako románská bazilika, která podlehla ve 14. století gotické přestavbě. V letech 1738-48 byla stavba přestavěna do barokní podoby Moricem Grimmem. Interiér je bohatě vybaven, zejména plastikami Ondřeje Schweigla. Pod katedrálou se nachází největší z dochovaných fragmentů původního městského opevnění.

Vstup do katedrály je zdarma.
Výstup do věže kaple a klenotnice: 35 Kč,- (sleva pro studenty, děti a důchodce)
otevřeno: PO - SO 11 - 18.00 NE 11.45 - 18.00
Vstup do krypty: 25 Kč (sleva pro studenty, děti a důchodce) otevřeno: SO 11 - 18.00 NE 11.45 - 18.00


Vila Tugendhat

Vila Tugendhat

Vila je označována za nejvýznačnější předválečné dílo architekta Miese van der Rohe a stavbu, která definovala nové směry moderního bydlení, patří k základním dílům světové moderní architektury. V roce 2001 byla zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Dům byl ve své době převratný především řešením vnitřního prostoru, okna bylo možné spustit do podlahy a propojit tak dům s přírodou v zahradě. Vila Tugendhat se ve své době stala ikonou moderní architektury. Vila se nachází nedaleko centra Brna.

Oficiální web Vily Tugendhat: www.tugendhat-villa.cz


Náměstí Svobody

Náměstí svobody

Největším a zároveň nejstarším brněnským náměstím je náměstí Svobody, dříve nazýváno Dolním trhem. Vzniklo ve 13. století a dodnes si dochovalo svůj starobylý trojúhelníkový tvar, určený trasou dálkových cest. Nynější domovní zástavba náměstí je značně různorodá a pochází vesměs z doby velké přestavby Brna na přelomu 19. a 20. století.

Na náměstí najdete Dům pánů z Lipé (patří k nejkrásnějším renesančním domům Brna) se sochařskou výzdobou Jiřího Gialdiho, novorenesanční Kleinův palác, Dům u čtyř mamlasů jemuž dominují mamlasové od A. Tomoly. Na volné ploše náměstí u České ulice je situován monumentální morový sloup.Brno city hall

Stará radnice

Je nejstarší světskou budovou v Brně, má historické jádro z poloviny 13. století s cistersko-burgundskými architektonickými prvky. Jejím dalším obohacením je pozdně gotický portál, bohatě architektonicky a figurálně pojednaný Antonínem Pilgramem kolem roku 1510. Dvorní arkády provedli Pietro a Antonio Gabriové ve 2. polovině 16. století, kdy vznikla i helmice věže. Jako radnice sloužila až do roku 1935.

V letním období jsou zpřístupněny historické sály - Ernův sál, Křišťálový sál, Freskový sál a Klenotnice. Rovněž se můžete podívat na 63 metrů vysokou věž radnice a pokochat se vyhlídkou na historické centrum Brna, Petrov a Špilberg.

Ke staré radnici se váže řada pověstí. Jedna z nich vypráví o Mistru Pilgramovi, kterému byla slíbena velká odměna za vytvoření monumentální kamenného portálu pro radnici. Když ale mistr Pilgram nedostal za práci zaplaceno, prostřední věžičku portálu ohnul aby navěky připomínala pokřivenou morálku radních.

Další pověst vypráví o brněnském draku, který sužoval město. Nakonec se ho lstí podařilo zabít řeznickému tovaryši, když draka nalákal na návnadu naplněnou nehašeným vápnem. Drak dodnes visí v průjezdu staré radnice, stejně jako dřevěné kolo.

K brněnskému kolu se váže dalsí legenda. Kolem roku 1636 žil v Jihomoravské Lednici kolář, který se jednoho dne vsadil u piva s kamarády, že během 12 hodin porazí strom, udělá z něj kolo a to dokutálí do Brna. Druhý den se kolář za tuto sázku proklínal, ale co mu zbývalo, prohrát nechtěl. Po velkém úsilí se mu nakonec podařilo úkol splnit a kolo zůstalo na brněnské radnici.


Brno Mahenovo divadlo

Mahenovo divadlo

ivadlo bylo postaveno v letech 1881-1882 na místě bývalých hradeb města Brna.Budova divadla je kombinací neorenesance, neobaroka a neoklasicismu, projektovali ji Ferdinand Fellner a Hermanna Hellner. Průčelí je zdobeno toskánskými a korintskými sloupy, bohatými plastikami a v jeho středu je socha řeckého boha Dionýsa, jehož vůz táhnou lvi a panteři.

Bylo to první divadlo na evropském kontinentu vybavené elektrickýcm žárovkovým osvětlením. Elektroinstalaci projektoval sám Thomas Alva Edison.

Pro více informací navštivte: www.ndbrno.cz


Cabbage market

Zelný trh

Na svažitém terénu pod Petrovem bylo při založení Brna vyměřeno náměstí nazývané horním, později zelným trhem. Záhy bylo obestavěno měšťanskými domy, jeho plochu pak zaujaly masné krámy a chlebné lavice. Dnes se na zelném trhu prodává ovoce a květiny.

Dominantu zelného trhu tvoří kašna Parnas, byla postavena v letech 1690-1695 podle návrhu vídeňského architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Kašna symbolizuje jeskyni, kde poutá hrdina řeckých bájí Herkules přemoženého psa Kerbera. Vně jsou umístěny alegorické sochy tří dávnověkých říší Babylónie, Řecka a Persie a vévodí jim korunovaná Evropa. Voda do kašny byla přiváděna nejstarším brněnským vodovodem z řeky Svratky.


Cabbage market

Letohrádek Mitrovských

Ojedinělá památka ve stylu Ludvíka XVI. v blízkosti centra města Brna a v sousedství výstaviště, nabízí reprezentativní prostory vybavené stylovým mobiliářem. Uznání si zaslouží unikátní fresková výzdoba hlavního sálu z konce 18. st., jejíž krásu obdivovali už císaři Napoleon I. a František I. Pořádáme odborné i popularizační výstavy, koncerty, přednášky, besedy, křty knih, cd, dvd aj. Oblíbenými se staly svatební obřady a hostiny. Zajišťujeme vzdělávací akce, rauty a bankety vč. cateringových služeb a doprovodných programů.

Veletržní 19, Brno, tel.: 605 972 588, webové stránky: www.letohradekbrno.cz

otevírací doba: v rámci výstav (st. - ne. 10 - 16 hod.), mimo výstavy (hromadné skupiny na objednání - prohlídka nebo lektorský program) vstupné: podle rozsahu výstavy


Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba

Nachazí se na Jakubském náměstí. Byl založený koncem 14. století a budovaný během 15. století jako trojlodní síň za účasti Antonína Pilgrama v letech 1510-11. Dílo bylo dokončeno r. 1592 (helma věže), je to nejvýznamější pozdně gotická stavba v Brně, impozantní věž kostela ční do výšky 92 m. V interiéru se nachází cenné vybavení: gotický krucifix, dva reliéfy z roku 1518 (Ukřižování, Oplakávání), Janem Kerberem litý náhrobek Raduita de Souches, barokní varhany.

Kostel sv. Jakuba je umělecky nejcennějším brněnským kostelem. Nové úpravy ze 60. let 20. století byly podle návrhu Bohuslava Fuchse.